català | castellà
 

PRODUCTES AGRÍCOLES:

Farratges
Userda
Civada de Flor
Palla
Herbes de prat
La presentació d'aquest productes
pot ser: Bala Quadrada, Bala Rodona
i Bala Petita.Cereals

Blat
Ordi
Favó
Tritical
Blat de Moro
La presentació d'aquest productes pot ser: Granel, Big Bags o Sacs.

LOGÍSTICA:  
Emmagatzematge
Arcadi Salvador SL es fa càrrec de l’emmagatzematge dels seus productes. També ofereix la possibilitat de distribuir a nivell nacional i internacional, tot tipus de mercaderies.


Transport nacional i internacional